informatie afzuigarmen

informatie afzuigarmen

Afzuigarmen zijn leverbaar in verschillende lengtes, diameters en materialen. De armen kunnen gemonteerd worden aan het plafond, de wand of aan de tafel.

De afzuigarmen zijn een prima oplossing voor het afzuigen van lasrook, soldeerdamp en heel veel plaatselijke stofproblemen.

Het type lasproces dat wordt toegepast, bepaalt de aard en de concentratie van gevaarlijke stoffen die in de lasrook aanwezig zijn.

De rook die vrijkomt bij lassen en plasmasnijden bestaat uit een mengsel van giftige gassen en zeer fijne deeltjes die kunnen worden ingeademd.

De precieze samenstelling van de lasrook hangt af van het substraat, het vulmateriaal en de lastechniek.

Lastechnieken die de grootste hoeveelheden kankerverwekkende stoffen genereren zijn: MAG-lassen, flux-gevulde draadlassen zonder

schermgas en autogeen plasmasnijden. Chroom is een component in roestvrij staal, non-ferro legeringen, chromaatcoatings en sommige

lastoevoegmaterialen. Chroom wordt tijdens het lassen in de zeswaardige toestand, Chromium VI, omgezet. Chroom VI-rook is zeer

giftig en kan de ogen, huid, neus, keel en longen beschadigen en kanker veroorzaken.

Lasrook is internationaal geclassificeerd als een Groep 1-carcinogeen, wat betekent dat het wordt gezien als een duidelijke oorzaak van

kanker bij mensen. Hoewel het in de eerste plaats geassocieerd wordt met lassen van roestvrij staal, geldt deze classificatie niet alleen voor

rook uit roestvrij staal maar voor alle lasrook. Het beroep lasser leidt tot een toename van het risico op longkanker dat kan oplopen tot 40%.

Blootstelling aan lasrook treedt op in meerdere sectoren, bij bijvoorbeeld lassers in de metaalindustrie, scheepswerven, bouw en transport.

Beroepen zijn voornamelijk lassers en metaalbewerkers. In Nederland hebben naar schatting 400.000 werknemers te maken met lasrook.

Acute blootstelling aan lasrook en gassen kan leiden tot irritatie aan de ogen, neus en keel, duizeligheid en misselijkheid. Langdurige

blootstelling kan longschade en verschillende soorten kanker veroorzaken, waaronder longkanker, kanker aan het strottenhoofd en de urinewegen.

Bronnen: HSE, IARC, OSHA. Voer de juiste blootstellingsmetingen uit, zodat bekend is wanneer ermaatregelen moeten worden genomen.

Onderzoek of werknemers symptomen rapporteren. Het exacte risico van de rook hangt af van 3 factoren: hoe giftig de rook is, hoe geconcentreerd deze is

en hoe lang deze wordt ingeademd. Gelukkig is ons advies gratis: bel voor een gezonde werkplek met 079-3318900