AirTube ruimtelijk filter

AirTube ruimtelijk filter

De AirTube ruimtefilter is leverbaar in een 3.000m3/h en een 5.000m3/h versie, in zowel stationaire als een mobiele versie.

Beide met een motor vermogen van 2,2 Kw bij 230 Volt.

 

De werking van de unit is als volgt:
• Er wordt (vervuilde) lucht boven uit de werkplaats aangezogen.

  • Deze wordt gefilterd en op vloerniveau in de nabijheid van de lasser (tochtvrij) ingeblazen.

  • De lucht verspreidt zich en stijgt samen met de lasrook op.

  • Er ontstaat een continue verticale luchtstroom waarin de vervuilde lucht
    mee omhoog wordt genomen richting de afzuiging die boven in de hal gemonteerd is.

  • Er wordt continue ge lterde lucht in de ademzone van de lasser aangevoerd.

    Conform de richtlijn moet de benodigde ruimteventilatie voor 1/3 deel uit buitenlucht bestaan. 2/3 deel mag worden gerecirculeerd middels de AirTube®