Info gevaren van lasrook 2019

Info gevaren van lasrook 2019

08 maart 2019 info over de gevaren van lasrook met nieuw bewijs richting longkanker.Wanneer metalen tot boven hun smeltpunt worden verhit, dan verdampen en condenseren deze tot lasrook. De meeste mensen weten dat deze lasrook ongezond en gevaarlijk is. Hoewel niet iedereen in de metaalindustrie – en in andere sectoren waar laswerk wordt verricht – zich volledig bewust is van de gevaren, zijn de meesten van hen vertrouwd met plaatselijke afzuigventilatie en persoonlijke beschermingsmiddelen om de gezondheidsrisico’s van laswerk te minimaliseren.

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat lasrook zelfs gevaarlijker is dan we al wisten. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een speciale divisie van de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft de kankerverwekkendheid van lasrook, molybdenumtrioxide en indiumtinoxide onderzocht. In 1989 werd door wetenschappers lasrook geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’, maar de groep wetenschappers die bijeenkwamen op de IARC van vorig jaar, kwamen tot de conclusie dat er ‘voldoende bewijs’ is dat lasrook longkanker kan veroorzaken en dat er ‘beperkt bewijs’ is voor nierkanker.

De meeste onderzoeken rapporteerden toegenomen risico’s van longkanker bij lassers en andere werknemers die aan lasrook blootgesteld staan. Terwijl blootstelling aan asbest en het roken van tabak voor lassers ook potentiële risico’s inhouden, kunnen deze factoren niet verantwoordelijk worden gehouden voor het excessieve risico van longkanker onder lassers. De resultaten bleven hetzelfde na aanpassing van de gegevens voor roken, blootstelling aan asbest of beide. 

In de recente evaluatie door IARC is lasrook en UV-straling afkomstig van laswerk geclassificeerd als kankerverwekkend (Groep 1).

Lasrook is het mengsel van fijne stofdeeltjes, gassen en dampen dat vrijkomt bij lassen en de aanverwante processen snijden en solderen. Wanneer je die rook inademt, is dat slecht voor je gezondheid. Dit risico is met de juiste maatregelen te beperken. De werkgever is verplicht om het vrijkomen van de lasrook zoveel mogelijk te voorkomen. De lasser moet de aangeboden beschermingsmiddelen zo goed mogelijk gebruiken. Beoordeel en beperk de blootstelling aan lasrook met de Verbetercheck Lasrook en de bijbehorende hulpmiddelen. 

Per 1 maart 2017 is de grenswaarde van chroom VI verlaagd naar 1 μg/m3. Blootstelling aan chroom VI kan o.a. plaatsvinden bij het lassen aan roestvaststaal (RVS). 80% van de lasactiviteiten aan RVS wordt uitgevoerd met TIG lassen. In de zomer van 2017 is onderzoek gedaan bij TIG lassen van RVS. Er zijn metingen uitgevoerd, zowel binnen als buiten de verbeterde lashelm*. Op basis daarvan kan 5xbeter nu bevestigen, dat de nieuwe grenswaarde van chroom VI niet overschreden wordt, mits de lasser een verbeterde laskap draagt (of een lashelm met een beter beschermingsniveau). Uit de metingen blijkt daarnaast dat ook buiten de lashelm de waarden voor chroom VI erg laag zijn. Dit betekent dat met een goede afzuiging de risico’s voor collega’s in de buurt te verwaarlozen zijn. Dat is goed nieuws voor de lassers. 

MIG/Mag lassen
Op dit moment is het nog niet duidelijk of bij het MIG/MAG lassen van RVS de blootstelling aan chroom VI bij een groene uitkomst van de verbetercheck ook beneden de nieuwe grenswaarde van chroom VI blijft. Dit moet u dan op een andere manier beoordelen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van metingen. Met Inspectie SZW is afgesproken dat een kwantitatieve blootstellingsbeoordeling (metingen) niet uitgevoerd hoeft te worden als alle technisch uitvoerbare maatregelen genomen zijn én de lasser een verse luchtkap gebruikt. Op dit moment zoekt 5xbeter nog uit wat de nieuwe grenswaarde van chroom VI betekent voor de verbetercheck ten aanzien van MIG-MAG lassen aan RVS. Bij de update van de Verbetercheck wordt het resultaat hiervan meegenomen  

Strengere richtlijnen

De Workplace Health Expert Committee die deskundige adviezen geeft aan de British Health and Safety Executive (HSE), heeft ermee ingestemd dat lasrook die afkomstig is van zacht staal, moet worden geherclassificeerd als kankerverwekkend voor mensen. Voor de HSE zijn deze bevindingen de reden om strengere nieuwe richtlijnen op te stellen en af te dwingen. Zelfs wanneer uw bedrijf zich niet in het Verenigd Koninkrijk bevindt, vormen de maatregelen die worden geschetst door de Britse HSE een goed advies om gezondheidsrisico’s te verminderen:

  • Zorg ervoor dat blootstelling aan vrijkomende lasrook toereikend onder controle wordt gebracht met technische maatregelen (meestal plaatselijke afzuiging of ventilatie bij de bron).
  • Zorg ervoor dat voor alle laswerkzaamheden geschikte bestrijdingsmaatregelen worden getroffen, ongeacht de duur van het werk, en ook voor laswerk buiten.
  • Wanneer alleen afzuiging van lasrook en ventilatie de blootstelling niet adequaat kunnen bestrijden, moet toereikende en geschikte ademhalingsapparatuur worden geleverd om het risico van resterende rook onder controle te houden.
  • Zorg ervoor dat alle afzuigings-, ventilatie- en beschermingsapparaten op de juiste wijze worden gebruikt, goed worden onderhouden en, indien vereist, grondige onderzoeken en tests ondergaan.
  • Zorg ervoor dat ademhalingsbeschermingsapparatuur (RPE) onderhevig is aan een RPE-programma. Een RPE-programma omvat alle elementen van het RPE-gebruik die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw RPE effectief is voor bescherming van de drager.
  • RPE beschermt alleen de drager. Afvangen ‘bij de bron’ is verreweg de beste oplossing, die voorkomt dat rook zich verspreidt in de werkplaats. Als dit praktisch niet haalbaar is, moeten andere technische maatregelen worden getroffen. Onthoud: HET GAAT NIET ALLEEN OM DE LASSER. De gezondheid van u en uw medewerkers is niet in geld uit te drukken.
  • Bel ons voor gratis advies: 079-3318900

Meer informatie

Welding, Molybdenum Trioxide and Indium Tin Oxide - IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 118: http://publications.iarc.fr/569

5 x beter  https://www.5xbeter.nl/site/nl/themas/lasrook