TEKA - Airtech P10 - Ruimtelijk filtersysteem

TEKA - Airtech P10 - Ruimtelijk filtersysteem

Centraal filtercysteem waarbij de vervuilde lucht continu wordt aangezogen en gefilterd wordt terug geblazen in de werkruimte.

De vervuilde lucht wordt aangezogen op de optimale hoogte van 4 meter. Daarna gaat de lucht door de ingebouwde filterpatronen. de schone lucht gaat via de ventilator door de lange afstands norzels.

De norzles worden zo ingesteld dat de schone lucht zich perfect verdeelt over de ruimte. Schone lucht opmengen met de vervuilde lucht geeft een aanmerkelijke verlaging van vervuiling. hierdoor kunt u gaan voldoen aan de gestelde (ARBO) eisen en werken uw medewerkers in goede omstandigheden. De units hebben maar een beperkte ruimte nodig en vergen geen montage van leidingwerk.

Leverbaar van 10.000m3/h t/m 30.000m3/h, bij grote hallen kunnen we meedere units plaatsen om het gewenste resultaat te realiseren.